1. Veiligheid en anonimiteit

Tijdens het aanmeldproces en het gebruik van Sexkanaal.nl wordt er basis informatie van de gebruiker gevraagd. De basis informatie bestaat uit: e-mail, wachtwoord en geboortedatum. Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot Sexkanaal.nl zonder deze informatie te verstrekken. Het betreft hier een video platform waarbij u onbeperkt videos kan bekijken zonder reclame. Niet betalende leden wordt wel reclame getoond van partnersites binnen het netwerk van SRvision B.V..

Alle gegevens wordt door ons beschouwd en behandeld als zeer persoonlijke informatie. Sexkanaal.nl respecteert uw privacy en gaat hier ten alle tijden vertrouwelijk mee om.

2. Toestemming en herroepingsrecht

2.1 Toestemming

Als gebruiker van Sexkanaal.nl sluit u een overeenkomst door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden.

2.2 Herroeping

De klant heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn klantgegevens geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen.

voor herroeping kunt u ons contact formulier gebruiken.

3. Privacybepalingen

3.1 Welke gegevens verzamelen, verwerken en gebruikt Sexkanaal.nl?

Bij een registratie wordt de klant enkel gevraagd gegevens te verstrekken die nodig zijn om een account aan te maken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn:

 

Tijdens uw aanmelding en binnenkomst op de website wordt ook uw IP adres gelogd en de tijd en datum van aanmelden.

De toegang tot Sexkanaal.nl geschiedt via het door de klant opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens).

Zodra u uw account hebt geactiveerd kunt u de notificaties aan en uit zetten.

Telkens bij toegang tot Sexkanaal.nl worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn:

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

 

Gevoelige gegevens verzamelt Sexkanaal.nl niet, In geen geval verkopen of verhuren wij uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming aan derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonlijke informatie kan echter wel worden gebruikt voor het verzamelen van informatie in combinatie met andere advertentiepartijen voor marketing en promotionele doeleinden, waarbij alle gebruikers gegevens zullen worden geanonimiseerd.

3.2 Met wat voor doel verzamelen wij deze gegevens?

Sexkanaal.nl gebruikt uw informatie enkel voor notificaties omtrent nieuw geplaatste videos.
Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van Sexkanaal.nl. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie.

Het staat ons vrij een deel of al uw persoonlijke informatie te leveren aan onze dochteronderneming SRvision B.V., hier worden ook de support tickets verwerkt. SRvision B.V. heeft ook toegang nodig tot deze informatie om u goed te kunnen helpen en eventueel aanpassingen te maken die u zelf niet kunt doen in uw account.

Uw leeftijd is belangrijk om vast te stellen of u 18 jaar of ouder bent, de rest van de informatie is nodig om uw account op te kunnen stellen.

3.3 Beperkingen

Sexkanaal.nl's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt:

 

3.4 Welke gegevens worden gedeeld

Als de klant ervoor kiest van een betaalde service van Sexkanaal.nl gebruik te maken, worden binnen de bestelling de volgende gegevens vastgelegd door onze payment provider (pay.nl):

 

Afhankelijk van de gebruikte betaalmethode:

 

Afhankelijk van de Merchant in sommige gevallen

Deze informatie moet gedeeld worden zodat u met iDeal of een 0906 nummer op de site kunt betalen. Hierbij wordt alleen de informatie ontsloten die voor deze dienstverlening noodzakelijk is om de website volledig te laten functioneren. Wanneer hiertoe bevoegde overheidsinstanties om uw persoonlijke informatie vragen zal hier medewerking aan worden verleend. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ontsluiten mochten wij in de volle overtuiging zijn dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of onze afspraken, policies en regels kracht bij te zetten omtrent het gebruik van Sexkanaal.nl.

3.5 Bewaartermijn

 

4.0 Veiligheid

4.1 Beveiliging

Sexkanaal.nl neemt de nodige maatregelen om de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik en/of wijziging. Hiervoor gebruiken wij beproefde middelen zoals bijvoorbeeld firewalls en een beveiligde verbinding via TLS/HTTPS. Perfecte beveiliging zal op internet nooit helemaal bestaan maar ons team doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

4.2 Houdt uw persoonlijk informatie en wachtwoord voor uzelf

Publiceer, deel of ontsluit nooit persoonlijke informatie op fora of blogs, in chatrooms waarvan u niet wilt dat andere leden deze te weten komen. Wanneer anderen u om persoonlijke informatie vragen wees u er dan op bedacht dat dit mogelijk niet een medewerker van Sexkanaal.nl is, gezien medewerkers over het algemeen alleen communiceren via het daarvoor bestemde support ticket systeem. Stel gerust een aantal kritische vragen zodat u er zeker van bent dat u met een medewerker van Sexkanaal.nl te maken heeft. Deel nooit en te nimmer uw gebruikersnaam en of wachtwoord met een ander. Wanneer u uw wachtwoord verliest bestaat de mogelijkheid dat u de controle over uw persoonlijke informatie verliest en er juridische stappen van uw kant noodzakelijk zijn. Wanneer u enigszins het vermoeden heeft dat uw wachtwoord aan derden openbaar is gemaakt, verandert u dan direct uw wachtwoord en of neemt u contact op met onze support. De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk. Echter geldt wel de bepaling dat materialen van een rechthebbende worden verwijderd indien deze inbreuk maken op hun rechten.

4.3 Beoordeling, veranderen of verwijderen van uw persoonlijke informatie

Bent u eenmaal geregistreerd, dan kunt u uw persoonlijke informatie beoordelen, wijzigen en verwijderen. Dit geldt voor uw e-mailadres en wachtwoord. Graag zien wij dat u uw informatie nauwkeurig wijzigt door in uw account in te loggen en alle door u opgegeven informatie te controleren. Indien u zelf een onderdeel niet kan aanpassen zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres, dan kunt u dit doorgeven aan support zodat zij u verder kunnen helpen. Wij bevelen het sterk aan om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, hiermee verkleint u de kans op ongewenste toegang tot uw account.

Op uw verzoek verwijderen wij informatie die door u is opgegeven. Informatie omtrent eventuele opgeloste klachten of support vragen bewaren wij echter wel zodat deze beschikbaar is mochten oude klachten weer actief worden, of hier op een later stadium nog naar gevraagd worden. Informatie die u heeft gedeeld met andere leden worden door ons niet openbaar gemaakt aan derde partijen. Het ligt echter niet binnen onze controle wat de leden, waar u deze informatie aan beschikbaar heeft gesteld, hiermee doen.

4.4 Update/verwijderen/opt-out

U kunt ten allen tijden de door u beschikbaar gestelde persoonlijke informatie bij ons opvragen. Voor zover toegestaan wordt deze dan ook aan u beschikbaar gesteld. Persoonlijke informatie kunt u op de website via uw account wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de supportdesk.

4.5 Gebruik van cookies

Sexkanaal.nl maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren.

Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk, zolang de browser is geopend als zogenaamd “sessiecookie" wordt opgeslagen, ofwel als “permanent cookie” voor langere tijd op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is de website zo in te richten dat het aanbod beter bij u aansluit als klant.

De meeste grote internet browsers accepteren initieel cookies tenzij u dit anders instelt. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een notificatie krijgt zodra deze een cookie download. Ook kunt u het downloaden van cookies door derde partijen blokkeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u er voor kiest om alle cookies te blokkeren er bepaalde delen van Sexkanaal.nl niet goed zullen functioneren.

Sexkanaal.nl maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, alsook van permanente cookies.

1.  Sessiecookies

Sexkanaal.nl gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die kortlopend op de harde schijf van de klant worden opgeslagen en bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring ingezet.

2.  Partner- en affiliate-cookies

Voorts worden Sexkanaal.nl cookies ingezet als een klant via een externe advertentie naar de diensten van Sexkanaal.nl gaat. Deze cookies zijn bedoeld voor de afrekening met de samenwerkingspartners en bevatten geen klantgegevens van persoonlijke aard. Ze worden automatisch gewist wanneer de klant zich op een SRvision website aanmeldt ofwel direct na het sluiten van uw brouwser.

3.  Partnerwebsites / reclameklanten

Indien de service van Sexkanaal.nl in een website van een partnerbedrijf is geïntegreerd, kunnen ook deze partnerbedrijven op de desbetreffende geïntegreerde websites van Sexkanaal.nl-cookies gebruikmaken. Sexkanaal.nl heeft hierover geen controle en is niet voor de praktijken van deze partnerbedrijven aansprakelijk. Sexkanaal.nl raadt aan de richtlijnen over de bescherming van persoonsgegevens van de desbetreffende partnerbedrijven na te slaan.

4.  Cookies weigeren

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Help-functie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van Sexkanaal.nl nadelig beïnvloeden of in het ergste geval niet meer functioneel houden.

De cookies die door ons gebruikt worden

Naam

Geplaatst door

Hoe lang

PHPSESSID

De website die u bezoekt

Zolang u de webiste bezoekt

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Sexkanaal.nl heeft daar geen invloed op.

Google: Google

Indien je niet meer wilt dat Google deze data opslaat kan je via de volgende link ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is.

Slotopmerkingen

De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. meer informatie